utbildning

det var en offentlig utbildningsrörelse som började på 1820-talet och krediteras för att främja inrättandet av offentliga skolor, bibliotek och museer i USA. Tanken var tänkt av Yale-utbildad lärare och föreläsare Josiah Holbrook (1788-1854), som 1826 inrättade den första “American Lyceum” i Millbury, Massachusetts. Han namngav programmet för platsen – en lund nära templet Apollo Lyceus-där den antika grekiska filosofen Aristoteles (384-322 f.Kr.) lärde sina elever. Lyceums, som var program för regelbundet förekommande föreläsningar, visade sig vara den rätta tanken vid rätt tidpunkt: de kom igång strax efter slutförandet av Erie Canal (1825), som tillät avveckling av nationens inre, precis som uppfattningen att universell, fri utbildning var nödvändig för att bevara den amerikanska demokratin tog tag. Rörelsen spred sig snabbt. Först föreläsningarna var hemodlade frågor, med lokala talare. Men när rörelsen växte organiserades lyceumbyråer, som skickade betalda föreläsare för att prata med publik runt om i landet. Lyceumtalarna inkluderade sådana noterade amerikaner som författare Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862) och Nathaniel Hawthorne (1804-1864), samt aktivist Susan B. Anthony (1820-1906). Efter inbördeskriget (1861-65) togs lyceumrörelsens pedagogiska roll över av den protestantiska ledda chautauquas.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.