ReviewPotential hämmande effekt av lykopen på prostatacancer

att studera prostatacancer är viktigt på grund av dess höga årliga incidenter och dödlighet i världen. Även om prostatacancerdödligheten minskas med ny terapi, kräver komplicerade vägar och biverkningar av dessa nuvarande läkemedel en daglig tillgänglig behandling för förebyggande. Lykopen är en naturlig, framträdande och effektiv produkt som har ett högt värde i kosten. Anti-cancer effekt, icke-toxicitet, säkerhet och förebyggande eller terapeutiska Roller av lykopen har undersökts i flera studier. I den aktuella översynen har vi samlat in information om anti-cancer, anti-progressiv och apoptotisk effekt av lykopen på prostatacancer. Denna artikel är en sammanfattning av de viktigaste original-och granskningsartiklarna om lykopen och dess anticancereffekter som systematiskt kategoriseras och presenterar information om molekylstrukturen, olika källor, biologiska funktioner och dess In vivo och in vitro effekter av lykopen på olika cancerösa och normala celler. De kliniska studierna ger en tydlig bild för kontinuerlig användning av denna kompletterande diet för olika typer av cancer, särskilt prostatacancer hos män. Dessutom diskuterar den här artikeln de olika molekylära vägarna som aktiveras av lykopen som så småningom förhindrar eller undertrycker cancer. Lykopen har visat sig effektivt undertrycka progressionen och proliferationen, arrestera cellcykeln och inducera apoptos av prostatacancerceller i både in vivo och in vitro tillstånd. Dessutom visade lykopen att det kunde modulera signalvägarna och deras protein för behandling eller förebyggande av prostatacancer.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.