Lucy Terry Prince (c. 1732-1821)

författaren till det första kända arbetet i afroamerikansk litteratur (dikten “Bars Fight”), Lucy Terry Prince kidnappades i Afrika som spädbarn och såldes till slaveri i Rhode Island. Vid fem års ålder blev hon egendom för kapten Ebenezer Wells i Deerfield, Massachusetts. Omkring sexton års ålder svarade Lucy Terry på ett indiskt bakhåll från 1746 av två vita familjer i en del av staden som kallas “The Bars” genom att komponera balladdikten “Bars Fight”, som fick hennes lokala hyllning. Hon förblev förslavad fram till 1756, då Obia Prince, en välmående fri svart man, köpte sin frihet och gifte sig med henne.

år 1760 flyttade prinsarna till Guilford, Vermont, där Lucy Terry Prince fick lokal berömmelse som berättare och talare medan hon utbildade sina sex barn. En modig, vältalig aktivist, Prince arbetade hårt inte bara för att överleva ekonomiskt utan också för att skydda sin familj från rasistiska trakasserier och vandalism. Hon agiterade, utan framgång, för att hennes äldsta son skulle bli antagen till Williams College. Änka 1794 flyttade Lucy Terry Prince till Sunderland, Vermont, där hon dog 1821. Lemuel Haynes predikade en antislaveri predikan vid hennes begravning där han förutspådde att despoter och rasister, “tyranner och förtryckare,” skulle “sjunka under” Terrys “Fötter,” en kvick hänvisning till hennes poesi.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.