Courts fortify “made whole” doctrine

i två nya fall har Washington Supreme Court stärkt skyddet av “made whole” – doktrinen. Denna doktrin föreskriver att en felfri försäkrad måste återkräva hela sin förlust innan en försäkringsgivare kan kompensera eller återkräva sina egna betalningar. Sedan det antogs för mer än fyra decennier sedan har domstolarna diskuterat om och när den försäkrade har “fullt kompenserats”, så att någon del av återhämtningen tillhör försäkringsgivaren. Dessa fall fortsätter trenden med robust skydd för försäkrade.

i Daniels v. State Farm Mut. Auto. Ins. Co., 193 Wn.2d 563, (2019), Högsta domstolen ansåg att en försäkringsgivare måste återbetala den felfria försäkrade hela självrisken innan den kan behålla någon återhämtning från en tortfeasor. I Daniels skadades den försäkrade i en bilolycka med tre fordon. Hon betalade henne $ 500 självrisk, och hennes egendomsskadeförsäkringsgivare betalade för bilreparationerna som översteg $500. Daniels försäkringsgivare sökte sedan återhämtning från den andra förarens försäkringsgivare, som kom överens om att den andra föraren var 70 procent fel. Det betalade 70 procent av reparationskostnaderna. Från den återhämtningen betalade Daniels försäkringsgivare henne 70 procent av hennes självrisk.

Daniels lämnade in en stämningsansökan och sökte de återstående 30 procenten av hennes självrisk. Hon hävdade att hela doktrinen krävde att hennes försäkringsgivare skulle ersätta henne 100 procent av hennes självrisk innan hon tilldelade någon återhämtning till sig själv. Rättegångsdomstolen beviljade försäkringsgivarens förslag att avvisa. Förlita sig på ett tidigare fall som höll gjort hela doktrinen gäller inte när försäkringsgivaren bedriver sin subrogation anspråk direkt, Hovrätten bekräftade.

Högsta domstolen accepterade granskning och omvänd. Det åsidosatte tidigare rättspraxis och fastställde att den fullständiga doktrinen gäller i alla scenarier där försäkringsgivaren försöker återkräva förmåner som den betalade. Det avvisade också argumentet att ersättning av en försäkrad för hennes självrisk felaktigt skriver om policyn som en utan självrisk. Reparationsförlusten inkluderade självriskbeloppet och den försäkrade hade rätt att bli hel.

I Grupp Hälsa Coop. v. Coon, 447 S. 3d 139 (tvätta. 2019) fick en patient en sällsynt svampinfektion, vilket så småningom ledde till partiell amputation av lemmarna för att förhindra spridning. Hans sjukförsäkringsbolag betalade sina sjukvårdskostnader. Patienten gjorde försumlighetskrav mot sjukhuset och hävdade att det utsatte honom för svampen. Sjukhuset motverkade att patienten troligen utsattes under sitt arbete. Väger sina alternativ, patienten bosatte sig med sjukhuset för mindre än gränserna för sitt ansvar täckning. Sjukförsäkringsgivaren vägrade att avstå från sitt subrogationskrav och lämnade in ett klagomål som försökte återkräva de förmåner som den betalade. Rättegångsdomstolen gick in i sammanfattande dom för försäkringsgivaren. Hovrätten vände, att hitta ett faktum fråga utesluter sammanfattande dom, och häktad för att fastställa om patienten hade fullt kompenseras för sin förlust.

Högsta domstolen accepterade granskning och bekräftade. Det avvisade rättegångsdomstolens resonemang att eftersom försäkringsgivaren hade avgjort med den påstådda tortfeasor för mindre än de tillgängliga politiska gränserna, uppstod en presumtion att patienten redan hade gjorts hel. I stället noterade domstolen att när en part väljer att nöja sig med mindre än ansvarsgränserna, är det “vissa bevis” för full ersättning. Här producerade patienten tillräckligt med bevis för att visa att han inte var fullt kompenserad, och sammanfattande bedömning var felaktig.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.