ABSN Curriculum

under vårt 16-månaders ABSN-program kommer du att slutföra 53 kredittimmar under fyra heltidssemestrar. Undervisad av Madonnas erfarna sjuksköterskefakultet och kliniska instruktörer, ger vår ABSN-läroplan en solid pedagogisk grund som förbereder dig att sitta för NCLEX-RN bisexuell examen.

första terminen
NUR 2830 hälsobedömning 3 hp
NUR 2810 introduktion till professionell omvårdnad 3 hp
NUR 3480 holistisk omvårdnad vuxna och familjer i 5 hp
NUR 3420 farmakologi 3 hp
Totalt antal krediter: 14
andra terminen
NUR 3460 holistisk mentalvård omvårdnad 4 hp
NUR 3970 Befolkningsfokuserad vård av äldre vuxna och familj (Gero) 5 hp
NUR 3980 holistisk omvårdnad vuxna och familjer II 4 hp
Totalt antal krediter: 13
tredje terminen
NUR 4450 holistisk omvårdnad av kvinnor och familjer (OB) 4 hp
NUR 4410 holistisk omvårdnad av barn och familjer (Peds) 4 hp
NUR 4430 Befolkningsfokuserad professionell omvårdnad (gemenskap) 5 hp
Totalt antal krediter: 13
fjärde terminen
NUR 3960 evidensbaserat stipendium & öva 2 poäng
NUR 4820 holistisk vård nedsänkning 5 hp
nur 4840 dynamiskt Omvårdnadsledarskap 3 hp
NUR 4950 övergångar till professionell omvårdnad Praxis 3 hp
Totalt antal krediter: 13

ytterligare kurser krav

post-Degree sökande (studenter som tidigare har tjänat en kandidatexamen) måste uppfylla alla omvårdnad förutsättningar, stöd och underskrift (mål 8) kurskrav. Varje student kommer att utvärderas individuellt och meddelas om överföringsekvivalenser.

Överföringssökande (studenter som har tidigare högskolekurser, men ingen kandidatexamen) måste uppfylla alla omvårdnadsförutsättningar, stöd, kärnplan och signaturkurskrav. Studenter kan krävas för att ta ytterligare kurser som inte anges om Tidigare kurser inte uppfyller läroplanen, universitet, eller omvårdnad examen krav. Varje student kommer att utvärderas individuellt och meddelas om överföringsekvivalenser och eventuella ytterligare kurskrav.

för mer information kan eleverna hänvisa till kurskatalogen eller lärandemålen och läroplanens krav.

Write a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.