Education

het was een Publieke Onderwijs beweging die begon in de jaren 1820 en wordt gecrediteerd met het bevorderen van de oprichting van openbare scholen, bibliotheken en musea in de Verenigde Staten. Het idee werd bedacht door Josiah Holbrook (1788-1854), die in 1826 het eerste “American Lyceum” oprichtte in Millbury, Massachusetts. Hij noemde het programma voor de plaats—een bos in de buurt van de tempel van Apollo Lyceus—waar de oude Griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) zijn studenten onderwees. De lyceums, die programma ‘ s van regelmatig voorkomende lezingen waren, bleken het juiste idee te zijn op het juiste moment: ze begonnen net na de voltooiing van het Erie Canal (1825), die de vestiging van het binnenland van de natie mogelijk maakte, net zoals de notie dat universeel, gratis onderwijs noodzakelijk was voor het behoud van de Amerikaanse democratie greep. De beweging verspreidde zich snel. In eerste instantie waren de lezingen van eigen bodem, met lokale sprekers. Maar als de beweging groeide, lyceum bureaus werden georganiseerd, die betaalde docenten gestuurd om het publiek te spreken over het hele land. Tot de sprekers van het lyceum behoorden bekende Amerikanen als de schrijvers Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862) en Nathaniel Hawthorne (1804-1864), evenals activist Susan B. Anthony (1820-1906). Na de Burgeroorlog (1861-1865) werd de educatieve rol van de lyceumbeweging overgenomen door de Protestantse chautauquas.

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.