MON-125 Kan En Lupus Flare Forårsake Type 1 Diabetes?

Innledning: Autoimmun (AI) polyendokrine syndrom type 2 (APS-2) er en sammenslutning av autoimmune tilstander karakterisert ved minst to av de følgende tre tilstander: type 1 diabetes mellitus (DM), AI tyreoiditt, og primær binyreinsuffisiens. APS-2 er polygenisk, påvirker flere kvinner enn menn, presenterer vanligvis i voksen alder, og skyldes tap av immuntoleranse, Hvor T-celler blir autoreaktive med resulterende lymfocytisk infiltrasjon og dysfunksjon av berørte vev og organer. Sirkulerende autoantistoffer kan bekrefte diagnosen. APS-2 er assosiert med ANDRE AI-tilstander (Cøliaki, primær ovarieinsuffisiens, systemisk lupus erythematosus (SLE), revmatoid artritt, vitiligo, alopecia, myasthenia gravis og ai gastritt). Vi beskriver et tilfelle av en kvinne med langvarig SLE i utgangspunktet ikke anerkjent SOM APS-2 syndrom, og tilhørende lidelser. Tilfelle: en 62 år gammel kvinne med SLE-historie komplisert av lunge-og nyreinnblanding, hypothyroidisme, AI-hemolytisk anemi, Raynauds fenomen, fibromyalgi, ble henvist til endokrinologi for forverring av hyperglykemi. Pasienten hadde tidligere diabetes mellitus (dm) type 2; behandlet med metformin. Hun tok kronisk prednison ved varierende doser (5 mg BUD til 60 mg daglig) avhengig av AKTIVITET AV SLE. Blodsukkernivået økte betydelig når steroiddosen ble økt på Grunn Av Lupus pneumonitt, og hun utviklet senere autoimmun hemolytisk anemi med hemoglobin som droppet fra 12,7 g / dL (normal=12,0-16,0) til 5,8 g/dL på mindre enn en måned. Glykosylert hemoglobin hadde økt fra 5,7% til 8,0% med blodglukoseverdier opp til 400 mg / dL, mens de var innlagt på sykehus. Det ble antatt at insulinresistensen hadde forverret på grunn av høye steroiddoser av metylprednisolon 125 mg hver 8. time. Hun ble deretter startet med basal og bolus insulin. Selv om det tidligere var negativt, ble glutaminsyre-dekarboksylase-antistoffet (GAD65) positivt, noe som tyder på type 1 DM. Diskusjon: selv om DET er rapporter OM SLE assosiert MED APS-2, bør leger overvåke andre autoimmune endokrinopatier, som TYPE 1 DM, autoimmun tyroiditt og binyreinsuffisiens. Kronisk behandling med steroider kan villede leger i å anta at en pasient utvikler økende insulinresistens på grunn av steroider, og ikke foreta en korrekt diagnose av nyutviklet TYPE 1 DM. En interessant observasjon i dette tilfellet er også tidslinjen For Lupus flare og utvikling av TYPE 1 DM og tilhørende andre komplikasjoner-autoimmun hemolytisk anemi og Lupus pneumonitt. Det kan antas at økt autoreaktivitet i pasientens immunsystem foreskadet SLE-flare og kan ha vært ansvarlig for produksjon av ekstra antistoffer (GAD65) som fører til utvikling av TYPE 1 DM.

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.