Education

Det var en offentlig utdanning bevegelse som begynte på 1820-tallet og er kreditert med å fremme etableringen av offentlige skoler, biblioteker og museer i Usa. Ideen ble oppfattet Av Yale-utdannet lærer Og foreleser Josiah Holbrook (1788-1854), som i 1826 satte opp det første “Amerikanske Lyceum” I Millbury, Massachusetts. Han kalte programmet for stedet-en lund nær apollo Lyceus-tempelet-hvor den gamle greske filosofen Aristoteles (384-322 F. KR.) lærte sine studenter. Lyceumene, som var programmer for regelmessig forekommende forelesninger, viste seg å være den rette ideen til rett tid: de kom i gang like etter ferdigstillelsen av Erie Canal (1825), som tillot oppgjør av nasjonens indre, akkurat som forestillingen om at universell, fri utdanning var avgjørende for bevaring av Det Amerikanske demokratiet tok tak. Bevegelsen spredte seg raskt. Først forelesningene var hjemmelaget saker, med lokale høyttalere. Men da bevegelsen vokste, ble lyceum-byråer organisert, som sendte betalte forelesere for å snakke med publikum rundt om i landet. Lyceum-talerne inkluderte kjente Amerikanere Som forfattere Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862), Og Nathaniel Hawthorne (1804-1864), samt aktivisten Susan B. Anthony (1820-1906). Etter Borgerkrigen (1861-65) ble lyceum-bevegelsens pedagogiske rolle overtatt av De Protestantisk-ledede chautauquaene.

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.