Domstoler befeste “made whole” doktrine

I to nyere tilfeller, Washington Høyesterett har styrket beskyttelse av “made whole” doktrine. Denne doktrinen gir at en feilfri forsikret må gjenopprette hele tapet før et forsikringsselskap kan kompensere eller gjenopprette sine egne betalinger. Siden vedtaket for mer enn fire tiår siden har domstolene diskutert om og når den forsikrede har blitt “fullt kompensert”, slik at noen del av utvinningen tilhører assurandøren. Disse tilfellene fortsetter trenden med robust beskyttelse for forsikrede.

I Daniels v. Statens Gård Mut. Auto. Ins. Medeier., 193 Wn.2d 563, (2019), hevdet Høyesterett at et forsikringsselskap må refundere den feilfrie forsikredes hele fradragsberettiget før det kan beholde utvinning fra en tortfeasor. I Daniels ble den forsikrede skadet i en bilulykke med tre biler. Hun betalte henne $ 500 fradragsberettiget, og hennes skadeforsikringsselskap betalte for bilreparasjonene som oversteg $500. Daniels forsikringsselskap søkte da utvinning fra den andre sjåførens forsikringsselskap, som ble enige om at den andre sjåføren var 70 prosent feil. Det betalte 70 prosent av reparasjonskostnadene. Fra den utvinningen betalte Daniels forsikringsselskap henne 70 prosent av fradragsberettiget.

Daniels innlevert en gruppesøksmål, søker de resterende 30 prosent av hennes egenandel. Hun hevdet at hele doktrinen krevde at hennes forsikringsselskap skulle refundere henne 100 prosent av hennes egenandel før hun tildelte noen utvinning til seg selv. Rettssaken retten innvilget assurandørens bevegelse om å avvise. Stole på en tidligere sak som holdt laget hele læren gjelder ikke når assurandøren forfølger sin subrogation krav direkte, Court Of Appeals bekreftet.

Høyesterett aksepterte gjennomgang og reversert. Det overstyrte den tidligere rettspraksis, bestemme at laget hele læren gjelder i ethvert scenario der assurandøren søker å gjenopprette ytelser det betalt. Det avviste også argumentet om at refundere en forsikret for hennes fradragsberettiget omskriver politikken som en uten fradragsberettiget. Reparasjonstapet inkluderte fradragsberettiget beløp, og den forsikrede hadde rett til å bli gjort hel.

I Gruppe Helse Coop. v. Coon, 447 P. 3d 139 (Vask. 2019), en pasient kontraherte en sjelden soppinfeksjon, som til slutt førte til delvis lem amputasjon for å forhindre spredning. Hans helseforsikringsselskap betalte sine medisinske utgifter. Pasienten gjorde uaktsomhet krav mot sykehuset, hevde det utsatt ham for sopp. Sykehuset motvirket at pasienten sannsynligvis ble utsatt i løpet av sitt arbeid. Veiing hans valg, pasienten avgjort med sykehuset for mindre enn grensene for sitt ansvar dekning. Helseforsikringsselskapet nektet å frafalle sin regresjonskrav og innleverte en klage som forsøkte å gjenopprette fordelene den betalte. Rettssaken retten inn oppsummering dom for selskapet. Court Of Appeals reversert, finne et faktum problemet utelukket oppsummering dom, og varetektsfengslet for fastsettelse av om pasienten hadde blitt fullt ut kompensert for hans tap.

Høyesterett aksepterte gjennomgang og bekreftet. Det avviste rettssaken domstolens begrunnelse at fordi assurandøren hadde avgjort med den påståtte tortfeasor for mindre enn de tilgjengelige politiske grenser, en antagelse oppsto at pasienten allerede hadde blitt gjort hele. I stedet bemerket Retten at når en part velger å betale for mindre enn ansvarsgrensene, er det “noen bevis” for full kompensasjon. Her produserte pasienten nok bevis for å vise at han ikke var fullt kompensert, og sammendragsdommen var feil.

Write a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.