yrittää ymmärtää predestinaatiota

ymmärrän sen näin. Avaa Raamattusi ensimmäiselle sivulle. Mooseksen kirjan 1. luku selittää, mitä Jumala teki aikojen alussa, kun hän perusti ajan. Mooseksen kirjan 1. luvun vastakkaisella sivulla Raamatussasi? Pääasiassa käyttämässäni Raamatussa on sisällysluettelo. Mooseksen kirjan 1. lukua vastapäätä oleva sivu kuvaa ikuisuutta, ennen kuin Jumala loi mitään.

kuvittele nyt nimesi ja minun nimeni sillä sivulla vastapäätä 1. Mooseksen kirjan lukua. Se edustaisi sitä ajatusta, että ennen kuin Jumala aloitti luomistyönsä, hän valitsi armollisesti ihmisiä osaksi perhettään ikuisuudessa. Tämä valinta ei johtunut mistään, mitä Jumala näki ihmisissä; hän ei katsonut tulevaisuuteen ja valinnut ihmisiä omikseen, koska hän näki, millaisia heistä tulisi. Ennaltamääräys johtuu kokonaan Jumalan armosta, hänen ansaitsemattomasta rakkaudestaan.

armollisesti valittuaan ihmiset omikseen Jumala huolehtii siitä, että nämä samat ihmiset joutuvat kosketuksiin hänen evankeliuminsa kanssa, että heidät saatetaan pelastavaan uskoon Jeesukseen ja pidetään siinä pelastavassa uskossa, kunnes heidän elämänsä maan päällä päättyy (Room.8:28-30).

Raamattu puhuu vain ennaltamääräyksestä eli valinnasta pelastukseen. Ei ole olemassa sellaista vastinetta kuin ennaltamääräys kadotukseen, sillä Jumala tekee selväksi, että hän haluaa kaikkien pelastuvan (1.Tim. 2:4; 2. Piet. 3:9).

vaikka predestinaatio haastaa ymmärryksemme, sen on tarkoitus lohduttaa meitä. Lohduttavaa on se, että pelastuksemme—alusta loppuun—on täysin Jumalan aikaansaannosta. Ja kun pelastus on Jumalan aikaansaannos eikä meidän, niin siitä on täysi varmuus.

Kun siis seuraavan kerran luet 1. Mooseksen kirjan lukua, katso vastakkaista sivua ja visualisoi nimesi siihen. Se antaa sinulle toisen syyn ylistää Jumalaa Hänen armollisesta rakkaudestaan.

Write a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.