man-125 kan en Lupus Flare forårsage type 1 Diabetes?

introduktion: autoimmun (AI) polyendokrin syndrom type 2 (APS-2) er en sammenslutning af autoimmune tilstande, der er kendetegnet ved mindst to af følgende tre tilstande: type 1 diabetes mellitus (DM), AI thyroiditis og primær binyreinsufficiens. APS – 2 er polygenisk, påvirker mere kvinde end mænd, præsenterer normalt i voksenalderen og skyldes tab af immuntolerance, hvor T-celler bliver autoreaktive med resulterende lymfocytisk infiltration og dysfunktion af berørte væv og organer. Cirkulerende autoantistoffer kan bekræfte diagnosen. APS – 2 er forbundet med andre AI-tilstande (cøliaki, primær ovarieinsufficiens, systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid arthritis, vitiligo, alopeci, myasthenia gravis og AI gastritis). Vi beskriver et tilfælde af en kvinde med langvarig SLE oprindeligt ikke anerkendt som APS-2 syndrom og dets tilknyttede lidelser. Sag: en 62-årig kvinde med historie med SLE kompliceret af lunge-og nyreinddragelse, hypothyroidisme, AI hæmolytisk anæmi, Raynauds fænomen, fibromyalgi, blev henvist til endokrinologi for forværring af hyperglykæmi. Patienten havde tidligere diagnose af diabetes mellitus (DM) type 2; behandlet med metformin. Hun tog kronisk prednison i forskellige doser (5 mg Bud til 60 mg dagligt) afhængigt af aktiviteten af SLE. Blodsukkerniveauet steg markant, når steroiddosis blev øget på grund af Lupus pneumonitis, og hun udviklede efterfølgende autoimmun hæmolytisk anæmi med hæmoglobin, der faldt fra 12,7 g/dL (normal=12,0-16,0) til 5,8 g/dL på mindre end en måned. Det glykosylerede hæmoglobin var steget fra 5,7% til 8,0% med blodglukoseværdier op til 400 mg/dL, mens de blev indlagt på hospitalet. Det blev antaget, at insulinresistensen var forværret på grund af høje steroiddoser af methylprednisolon 125 mg hver 8.time. Hun blev derefter startet med basal-og bolusinsulin. Selvom det tidligere var negativt, blev glutaminsyredecarboksylase-antistoffet (GAD65) positivt, hvilket tyder på type 1 dm. Diskussion: selvom der er rapporter om SLE forbundet med APS-2, bør læger overvåge for andre autoimmune endokrinopatier, såsom type 1 DM, autoimmun thyroiditis og binyreinsufficiens. Kronisk behandling med steroider kan vildlede læger ved at antage, at en patient udvikler stigende insulinresistens på grund af steroider, og ikke stille en korrekt diagnose af nyudviklet type 1 DM. En interessant observation i dette tilfælde er også tidslinjen for Lupusflare og udvikling af type 1 DM og de tilhørende andre komplikationer – autoimmun hæmolytisk anæmi og Lupus pneumonitis. Det kunne antages, at øget autoreaktivitet i patientens immunsystem forudså SLE-flare og kunne have været ansvarlig for produktion af yderligere antistoffer (GAD65), der førte til udvikling af type 1 DM.

Write a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.