vzdělávání

bylo to hnutí veřejného vzdělávání, které začalo v roce 1820 a je připočítáno s podporou zřízení veřejných škol, knihoven a muzeí ve Spojených státech. Nápad vymyslel Yale vzdělaný učitel a lektor Josiah Holbrook (1788-1854), který v roce 1826 založil první “americké Lyceum” v Millbury v Massachusetts. Pojmenoval program pro místo-háj poblíž chrámu Apolla lycea-kde učil své studenty starověký řecký filozof Aristoteles (384-322 ). Lycea, které byly programy pravidelně se vyskytujících přednášek, se ukázaly být správným nápadem ve správný čas: zahájily se těsně po dokončení Erie Canal (1825), což umožnilo osídlení vnitra národa, stejně jako se ujala představa, že univerzální, bezplatné vzdělávání je nezbytné pro zachování americké demokracie. Pohyb se rychle rozšířil. Zpočátku přednášky byly domácí záležitosti, představovat místní reproduktory. Ale jak hnutí rostlo, byly organizovány lyceum kanceláře, které poslaly Placené lektory, aby mluvili s publikem po celé zemi. Řečníci Lycea zahrnovali takové známé Američany jako spisovatelé Ralph Waldo Emerson (1803-1882), Henry David Thoreau (1817-1862) a Nathaniel Hawthorne (1804-1864), stejně jako aktivistka Susan B.Anthony (1820-1906). Po občanské válce (1861-65) převzal vzdělávací roli hnutí lyceum Protestantsky vedený chautauquas.

Write a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.